دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • خدمات سرپائی
  • آموزش بهداشت و خود مراقبتی
  • خدمات خاص
  • مراقبت های پیشگیرانه از کرونا ویروس

اعلام برنامه آنکالی شهریور ماه پزشکان مرکز اداره سلامت دانشجویی در خوابگاه ها

 | تاریخ ارسال: 1401/5/30 | 
روزهای هفته پزشک آنکال
سه شنبه ۰۱/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر ناصری پور
چهارشنبه ۰۲/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر مالکی
پنجشنبه ۰۳/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر ناصری پور
جمعه ۰۴/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر مالکی
شنبه ۰۵/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر ناصری پور
یکشنبه ۰۶/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر مالکی
دوشنبه ۰۷/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر ناصری پور
سه شنبه ۰۸/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر مالکی
چهارشنبه ۰۹/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر ناصری پور
پنجشنبه ۱۰/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر مالکی
جمعه   ۱۱/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر ناصری پور
روزهای هفته پزشک آنکال
شنبه ۱۲/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر مالکی
یکشنبه ۱۳/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر ناصری پور
دوشنبه ۱۴/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر مالکی
سه شنبه  ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر ناصری پور
چهارشنبه ۱۶/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر مالکی
پنجشنبه ۱۷/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر ناصری پور
جمعه ۱۸/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر مالکی
شنبه ۱۹/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر ناصری پور
یکشنبه ۲۰/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر مالکی
دوشنبه ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر ناصری پور
سه شنبه ۲۲/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر مالکی
چهارشنبه ۲۳/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر ناصری پور
پنجشنبه ۲۴/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر مالکی
جمعه  ۲۵/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر ناصری پور
شنبه ۲۶/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر مالکی
یکشنبه ۲۷/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر ناصری پورروزهای هفته پزشک آنکال
دوشنبه  ۲۸/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر مالکی
سه شنبه ۲۹/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر ناصری پور
چهارشنبه ۳۰/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر مالکی
پنجشنبه ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ خانم دکتر ناصری پورCAPTCHA
دفعات مشاهده: 310 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر